Tere tulemast

käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli terminoloogiaveebi koduleheküljele!

Terminoloogiaveebi eesmärgiks on koondada, korrastada ja arendada eestikeelset terminoloogiat kõigis doktorikooli alla kuuluvates valdkondades. Terminoloogiaveeb areneb ning täieneb järkjärgult, esimeses etapis on alustatud riigiteaduste valdkonnas poliitikafilosoofia terminoloogia arendamisega. Iga kirje juures antakse vaste, seletus ja seotud mõisted, paljudel ka etümoloogia ja päritolu kirjeldus, näited kasutusest, märkused ning soovitused.  Leht püüab arvesse võtta senist tõlketraditsiooni. Kirjete juurde lisatud seletuste ning kirjelduste kasutamisel oma kirjutistes palume viidata kirjete autoritele ning terminoloogiaveebile kui allikale.

Termineid saab otsida eesti ja inglise keeles.

Terminoloogiaveebi koostajateks on doktorikooli õppejõud, doktorandid ning soovi korral ka teised vastavate erialade asjatundjad. Igal kirjel on üks põhiautor, kuid parandusi ja täiendusi saavad teha ka teised volitatud kasutajad. Volituse saamiseks palume pöörduda terminoloogiaveebi halduri Dr Eva Piirimäe poole (eva.piirimae@ut.ee). Kirjeid kommenteerida saavad ka volituseta kasutajad.

Terminoloogiaveebi on käivitanud käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli terminoloogiakomisjon. Selle IT-lahenduse teostamist on finantseerinud Euroopa Sotsiaalfond Eestis. Käesolev terminoloogiaveeb on välja kasvanud 2010. - 2011. a. eksisteerinud poliitikafilosoofia veebist, mille kirjete koostamist on toetanud Eesti Teadusfondi grant nr. 7584 ning eestikeelse terminoloogia arendamise stipendium (eraldatud Eva Piirimäele 2010. ja 2011. a.). Poliitikafilosoofia veebi kirjed on üle kandmisel käesolevasse veebi.