Ajalugu

Print

Kuigi doktorikool alustas alles sügisel 2009, on võimalik ajas tagasi minna kuni 1990-ndate aastateni, mil Avatud Eesti Fond rahastas projekti sotsiaalteaduste doktorikooli rajamiseks. Kuigi Tartu ja Tallinna ülikoolide vahel toimus mitmeid ühisettevõtmisi, toimus toonane doktorikool siiski üksikute kursuste tasemel. 2001. aastal loodi Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskus (EKTTK), mis panustas ka doktoriõppe kvaliteedi tagamisse ja interdistsiplinaarsusesse.

 
2005-2008 tegutses Käitumis- ja terviseteaduste doktorikool, mis loodi EKTTK juurde koostöös Tervise Arengu Instituudi, Tallinna Ülikooli, mitme eraettevõtte ning toonase Soome Psühholoogia Doktorikooliga. Toonasest doktorikooli liikmetest on jõudnud tänaseks oma doktoritööd kaitsta 19 inimest.

 

Käitumis- ja terviseteaduste doktorikoolis kaitstud doktoritööd

Tartu Ülikool Tagasi avalehele